Doğu Coğrafya Dergisi

Editör
İbrahim Fevzi Şahin 
Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0003-2566-4623
E-Mail: [email protected]

Yardımcı Editörler
Yılmaz Arı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Bandırma, Türkiye
ORCID: 0000-0001-7735-7890
E-Mail: [email protected]

Elif Meral
Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0002-2560-0120
E-Mail: [email protected] 

Yayın Kurulu
Adem Başıbüyük
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Erzincan, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

Ünsal Bekdemir
Giresun Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Giresun, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Halil Koca
Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi Bölümü, Erzurum, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Mike Kohout
California State Üniversitesi, Coğrafya ve Çevre Çalışmaları Bölümü, San Bernardino, ABD
E Mail: [email protected]

Ünal Özdemir
Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Karabük, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

Aliakbar Rasuly
Tebriz Üniversitesi, Planlama ve Çevre Bilimleri Fakültesi, Klimatoloji/İklimbilim Bölümü, Tebriz, İran
E-Mail: [email protected]

Hakkı Yazıcı
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, Afyon, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

 

ENGLISH
ISSN 1302-7956 EISSN 2717-834X